Za sve informacije o uvjetima poslovanja te u slučaju bilo kakvih nejasnoća molimo Vas da nam se obratite na slijedeće kontakte:

OPG VICENCINOVIĆ HERGOUTH
STARI PUT 28, GORNJA GRAČENICA
44318 VOLODER
TEL. 044 657 555
FAX. 044 657 556
www.opgzvh.hr
opgzvh@sk.t-com.hr


 
 
* Ime i prezime:
Tvrtka:
Adresa:
Telefon:
* E-mail:
* Sadržaj poruke:
* Verifikacijski kod: